TILBAGE
2000
TEAM DANMARKS VISIONER
Team Danmarks forskellige visioner gennem 30 år afspejler den tid, de blev til i, og den tankegang, der har været i organisationen.

”Den vision, vi arbejdede efter i Team Danmark ved begyndelsen i 1985, lød: ’Vi skal fremme dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde’,” fortæller daværende direktør Preben Kragelund.

Team Danmark blev grundlagt ved lov om eliteidrættens fremme i 1984, og den første vision udsprang direkte af lovteksten. ’At fremme dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde’ har i alle 25 år har været en del af Team Danmarks værdigrundlag og en lovmæssig forpligtelse, men i dag er det et bærende princip, mere end det er en vision.

 

Vi kæmper for guld til Danmark

Sponsorkampagnen, ’Vi kæmper for guld til Danmark’, løb af stablen i 1987, og dette udviklede sig til Team Danmarks slogan. Så da repræsentantskabet den 15. juni 1992 diskuterede en ny vision, var ’Vi kæmper for guld til Danmark’ blandt forslagene. Men dengang syntes mange, at det havde en for resultatbetonet klang, og derfor blev ’Internationale eliteresultater gennem integreret arbejde’ vedtaget som Team Danmarks første officielle vision.

Først i 2000 blev visionen igen revideret. ”Vi ønskede at få helhedsbilledet frem,” fortæller Preben Kragelund og fortsætter: ”Visionen skulle dække alle Team Danmarks aktiviteter – både talentarbejdet og den absolutte elite. Resultatet blev ’Danmark – det bedste sted i verden at dyrke eliteidræt’. En vision der stadig er Team Danmarks pejlemærke”.

Team Danmark skal sammen med relevante samarbejdspartnere skal skabe optimale rammer – sportsligt og menneskeligt – for eliteudøvere og deres omgivelser (trænere, rådgivere, specialforbund med videre).

Danmark skal kunne tilbyde talentfulde atleter med et internationalt resultatperspektiv optimale træningsbetingelser og en organisation uden for idrætsbanen, som kan danne grundlag for resultater på absolut højeste internationale niveau. Derudover skal Danmark kunne tilbyde atleter gode muligheder for at kombinere uddannelse og job med en elitesportskarriere, så de kan udvikle sig som hele idrætsmennesker.